6 jobs found

Field Engineer(Seoul&Kyunggi)

서울, 경기지역

- 본 업무담당자는 Specifier (건축 및 구조 설계사무소 등)에 힐티 제품이 스펙이 될 수 있도록 힐티 제품을 소개하고 적용시키는 업무를 수행한다. - 전문적인 기술 지식 및 경험을 바탕으로 스펙된 힐티 제품이 판매로 이어질 수 있도록 프로젝트에 대한 현장 및 영업부에 대한 기술지원을 한다. - 지속적인 성장을 위해 잠재시장을 열 수 있는 새로운 Application을 개발하고, 경쟁사로부터 시장을 지킬 수 있도록 최선을 다한다. - 해당 영업부에 기술적인 지원을 제공하고 경쟁력을 높일 수 있도록 지속적으로 교육을 실시하여야 한다

Engineering Manager North

Stockholm, Sverige

Vi söker dig som vill utvecklas vidare i din roll som ledare, har ett tekniskt intresse och som drivs av att utveckla andra. I rollen som Engineering Manager på Hilti jobbar du självständigt efter en tydlig strategi med tydliga mål på vägen. Vi söker dig som är kreativ och orädd för att prova nya vägar för att tillsammans med ditt team nå uppsatta mål. Vill du jobba med både ledarskap och affärsutveckling tillsammans med ett team som har hög motivation och kompetens är detta rollen för dig. Vi ser även att du har ett stort intresse för försäljning.

Specification Engineer

Göteborg

Vill du vara med och utveckla byggbranschen genom att sälja tekniska lösningar i absolut framkant? Hilti Engineering i Sverige består idag av drygt 30 ingenjörer som genom förståelse och erfarenhet av de tekniska utmaningarna i byggbranschen skapar värde för våra kunder. Detta gör vi exempelvis som partner i projekt med BIM-fokus där vårt erbjudande inkluderar allt från att optimera installationsupphängning, via avancerade logistiklösningar till BIM to Field-tillämpningar där vi med hjälp av en robot borrar hål för infästningen.

BIM Project Manager

Stockholm/Göteborg/Malmö, Sverige

Vi söker nu en BIM Project Manager till en dynamisk och spännande roll hos oss på Hilti. Vi söker dig som vill utvecklas som ingenjör och aktivt projektleda ute hos kund. Vi söker dig som är kreativ och orädd för att prova nya vägar för att tillsammans med ditt team nå uppsatta mål.

Student

Sverige

Vi tror mycket på talanger. Vi erbjuder därför många möjligheter så att du kan inleda din karriär medan du studerar på universitet.

PMO Project Manager

Busan, South korea

1. 본 업무담당자는 프로젝트의 수주 전, 후 전반에 걸쳐서 수행에 따른 risk를 사전에 파악, 대비하고, 고객에 정해진 납기 및 확보된 품질로 납품할 수 있도록 영업부, 자재부 등 기타 유관부서와 함께 프로젝트를 관리한다. 2. 프로젝트 수주 전 기술적, 계약적 risk를 사전에 검토하여 납기, 예산, 기술사양 등의 계약 협의시 risk를 줄이거나 대비할 수 있도록 영업부, 자재부, 재정부 등 유관부서와의 협의를 리드한다. 3. 고객 및 프로젝트 요구사항을 만족하고 예상 일정(forecasting)에 맞게 내, 외부 자원을 사전에 확보하며, 외부업체 선정, 프로젝트 수행을 위한 상세 셋업을 위하여 PMO Execution팀을 리드한다. 4. 프로젝트 수행 시 발생하는 변동, 특이사항에 대하여 즉시적으로 조치, 보고, 대응방안을 마련하며, 필요시 고객과의 협의를 영업부와 함께 리드하며 프로젝트 완료시 고객의 만족도를 높이고 힐티의 수익성을 확보하는데 최선을 다한다.