5 jobs gefunden

Sales Engineer

Antwerpen

We zijn op zoek naar een pro-actieve, klantgerichte ingenieur die zijn/haar carrière willen ontwikkelen in een uitdagende, innovatieve en internationale omgeving. Kernwoorden: teamspeler, analytisch, proactief, connectie, flexibel, oplossingsgericht, eager, impact

Field Engineer(Seoul&Kyunggi)

서울, 경기지역

- 본 업무담당자는 Specifier (건축 및 구조 설계사무소 등)에 힐티 제품이 스펙이 될 수 있도록 힐티 제품을 소개하고 적용시키는 업무를 수행한다. - 전문적인 기술 지식 및 경험을 바탕으로 스펙된 힐티 제품이 판매로 이어질 수 있도록 프로젝트에 대한 현장 및 영업부에 대한 기술지원을 한다. - 지속적인 성장을 위해 잠재시장을 열 수 있는 새로운 Application을 개발하고, 경쟁사로부터 시장을 지킬 수 있도록 최선을 다한다. - 해당 영업부에 기술적인 지원을 제공하고 경쟁력을 높일 수 있도록 지속적으로 교육을 실시하여야 한다

Програма розвитку лідерів інженерного напрямку- ELDP

Kyiv

Engineering Leadership Development Program - єдина в Україні ротаційна програма роботи для інженерів - вона спрямована на розвиток технічних керівників всередині компанії.
За 3 роки роботи за програмою ви зможете освоїти дуже багатий набір навичок, працюючи в 4х відділах компанії, зрозумієте роботу компанії в Україні, і на глобальному рівні в Ліхтенштейні.

Інженер-проектувальник (TE)

Kyiv

Ми шукаємо професіоналів, націлених на цікаву роботу в галузі проектування, які будуть надавати підтримку щодо впровадження інженерних інновацій в будівельні проекти наших клієнтів.

PMO Project Manager

Busan, South korea

1. 본 업무담당자는 프로젝트의 수주 전, 후 전반에 걸쳐서 수행에 따른 risk를 사전에 파악, 대비하고, 고객에 정해진 납기 및 확보된 품질로 납품할 수 있도록 영업부, 자재부 등 기타 유관부서와 함께 프로젝트를 관리한다. 2. 프로젝트 수주 전 기술적, 계약적 risk를 사전에 검토하여 납기, 예산, 기술사양 등의 계약 협의시 risk를 줄이거나 대비할 수 있도록 영업부, 자재부, 재정부 등 유관부서와의 협의를 리드한다. 3. 고객 및 프로젝트 요구사항을 만족하고 예상 일정(forecasting)에 맞게 내, 외부 자원을 사전에 확보하며, 외부업체 선정, 프로젝트 수행을 위한 상세 셋업을 위하여 PMO Execution팀을 리드한다. 4. 프로젝트 수행 시 발생하는 변동, 특이사항에 대하여 즉시적으로 조치, 보고, 대응방안을 마련하며, 필요시 고객과의 협의를 영업부와 함께 리드하며 프로젝트 완료시 고객의 만족도를 높이고 힐티의 수익성을 확보하는데 최선을 다한다.